HISB170 Студентски семинар

Анотация:

Студентите, записали семинара трябва да направят презентация на избрана от тях тема и да участват в общата дискусия по изнесените съобщения.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите развиват умения за самостоятелна разработка, презентация и колективна дискусия на теми от изучаваната проблематика.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработка, презентация и дискусия на самостоятелно подготвени теми.

Литература по темите:

Литературата се посочва от преподавателя с оглед на избраната тема.