HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част

Анотация:

Конфликтите и войните са специфична човешка дейност, със свои характеристики, мотивация, организация, социални измерения, начин на представяне, мистика. Те не могат да бъдат разбрани само чрез традиционното им представяне като военни кампании. Те имат освен военните, политическите и икономическите измерения и последици, и дълбоки социални и морални аспекти. през Модерното време огромните исторически трансформации – от революцията във военните технологии до налагането на масовите армии, от индустриализацията до демократизацията, променят не само характера и начина на водене на войните, но и взаимодействието между военните усилия и обществените структури и политика, превръщането на войната във феномен засягащ и влияещ върху цялостната социална структура. Войната в модерното общество, във всичките й аспекти – от казармения живот до сблъсъка на масови армии-“нации под оръжие” в гигантски сражения, заема място различаващо си от в предоходните исторически епохи.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р
гл. ас. Методи Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Овладяване на методите на критически анализ на изворите по история на периода. Запознаване с основни историографски школи, интерпретации, представители и ключови исторически трудове. Овладяване на основните методи на историческия анализ и на изследователските техники. Развиване на умение за писане на научен текст
Предварителни изисквания:
Не се поставят такива. Желателно студентите да слушали сродни курсове по история на модерния свят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бродел, Фернан.. Материална цивилизация, икономика и капитализъм, ХV-ХVІІІ в.

Т. І. Структурите на всекидневието. Прев. от френски. (София: “Прозорец”, 2000);

Т. ІІ. Игрите на размяната. Прев. от френски. (София: “Прозорец”, 2001)

Даниелу, Ален. Кратка история на Индия. Прев. от френски. (София, 2004).

Кенеди, Пол. Възход и падение на Великите сили. Икономически промени и военни конфликти от 1500 до 2000 г. Прев. от английски. (София, 1997).

Кенеди, Пол. Стратегия и дипломация. Прев. от английски. (София, 1998).

Кисинджър, Хенри. Дипломацията. Прев. от английски. (София, 1997).

Киндер, Херман, Хилгеман, Вернер. Атлас по световна история. Т. 1-2. От Френската революция до наши дни (Пловдив, 1999)

Микел, Пиер. История на Франция. Прев. от френски. (София, 1999).

Пантев, Андрей, Глушков, Христо, Мишев, Радослав. История на Новото време (Велико Търново, 1994 и др. издания).

Пантев, Андрей, Гаврилов, Борислав. Пътят на модерния свят. (София, 1994).

Пантев, Андрей. Историческата еволюция на политическата демокрация. (София, 1997).

Пантев, Андрей. Исторически въпросителни (София, 2003).

Петков, Петко, Генов, Румен, Лунин, Александър. Исторически справочник. Ново време. (София, 1995).

Раф, Дитер. История на Германия. От старата империя до обединена Германия. Прев. от немски. (София, 2000).

Робъртс, Джон. Кратка илюстрована история на света. Прев. от английски. (София, 1999).

Ротермунд, Хартмут и други. История на Южна и Източна Азия през ХІХ и ХХ век. Индия, Китай, Корея, Югоизточна Азия, Япония. Прев. от френски. (София, 2003).

Саид, Едуард. Ориентализмът. Прев. от английски. (София, 2000).

Тушар, Патрис и други. Вeк нa крaйнoсти. Истoрия нa съврeмeннoсттa oт 1870 г. дo нaши дни Прев. от френски. (София, 2006).

Тюлар, Жан, Фредерик Блюш, Стефан Риалс. Френската революция. Прев. от френски. (София, 2002)

Фюре, Франсоа. Да мислим Френската революция. Прев. от френски. (София, 1994).

Фюре, Франсоа, Рише, Дени. Френската революция. Прев. от френски. (София, 2005).

Шоню, Пиер. История на Латинска Америка. Прев. от френски. (София, 2002).

Шулце, Хаген. Държава и нация в европейската история. Прев. от немски. (София, 2002).

Средства за оценяване:

Курсова работа;

Защита на курсова работа.