INTB606 Проект "Пространствено разпределение на търговски и административни обекти"

Анотация:

Курсът цели запознаването с основни особености на интериора на търговски и административни обекти. Дава познания по проектирането и оформлението му. Анализира видовете търгожски и административен интериор, запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта. Запознава с основните правила и принципи за проектиране и правилно изграждане на този тип пространство пространство.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)Знаят: Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

2)Могат: Да реализират проекти на обекти за обзавеждане на търговски обекти


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания или умения по:

- теория на композицията.

- Умения за представяне на проектитеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Нойферт, Е., НОЙФЕРТ–архитектурно проектиране, София, 2007

• Писарева, Е. Обзавеждане на обществени сгради, ЛТУ, София 1999

Периодични издания:

• АBITARE

• ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

• Boca Design & Architectural Review Magazine

• DOMUS

• FRAME Magazine

• INTERIOR DESIGN Magazine

• MD

Средства за оценяване:

Оценяването се осъществява с текущо и финално оценяване, които се формират от оценките от всички поставени задачи.