INTB605 Проект "Дизайн на обекти в сферата на услугите"

Анотация:

Самостоятелната работа цели практическото приложение на придобитите умения в курса ''Дизайн на обекти в сферата на услугите'', разширявайки възможностите на студентите за проектиране на интериор на обекти в сферата на обслужването.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Методиката на дизайнерското проектиране.

• Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

2) Могат:

• Да реализират проекти за оформление и обзавеждане в сферата на услугите.


Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Умения за представяне на проектите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Матеев, М. Производствена среда и дизайн, Техника, София, 1982

• Нойферт, Е., НОЙФЕРТ–архитектурно проектиране, София, 2007

• Писарева, Е. Обзавеждане на обществени сгради, ЛТУ, София 1999

• Сервер, Ф., ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН-АТЛАС, София, 2008

Периодични издания:

• АBITARE

• ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

• Boca Design & Architectural Review Magazine

• DOMUS

• FRAME Magazine

• INTERIOR DESIGN Magazine

• MD

Средства за оценяване:

Оценяването се осъществява с текущо и финално оценяване, които се формират от оценките от всички поставени задачи.