CARB010 Класическа анимация

Анотация:

Курсът запознава теоретически и практически студентите с основните принципи на класическата анимация и с тяхното приложение в различните видове анимация. В хода на курса се акцентира върху различията между класическата, „ограничената” или телевизионна анимация и другите анимационни подходи. Студентите се запознават и с различни решения на големи майстори аниматори на трудни аниматорски задачи и проблеми.

Целта е студентите да придобият необходимата грамотност и сръчност, за да могат да работят като аниматори, асистент-аниматори и фазовчици в продукции с класическа рисувана анимация. Владеенето на основните анимационни принципи са абсолютно необходими и за онези студенти, които са се ориентирали към други анимационни техники.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

І. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Студентите ще:

1) знаят: основните принципи на анимацията в студията на Дисни и приложението им в различните видове анимация

2) могат: да анимират като фазовчици, асистент-аниматори и аниматори в по-големи продукции с рисувана анимация; да анимират собствените си кратки филми; да прилагат някои от основните принципи на анимацията в другите видове анимация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания за спецификата на анимационното изкуство.

• Артистичност, наблюдателност и въображение.

• Усет за стилизация или карикатура.

• Чувство за ритъм.

• Конструктивна, солидна рисунка.

• Елементарни познания по пластична анатомия и перспектива.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Групов

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни принципи на анимация.
 2. Тест.
 3. Принцип на вълната. Общо приложение. Обръщане на посока. Видове криви на движение.
 4. Неволеви движения.
 5. Волеви движения.
 6. Комбинация на волево и неволево движение.
 7. Текущо оценяване на практически задачи. Обсъждане и корекции.
 8. Еталонен лист на герой - зараждане и приложение. Линия на движение, конструкция, силует. Раздвижени пози по предварително зададен типаж. Спазване на типаж.
 9. Походки. Походка с предварително зададен типаж.
 10. Бягане. Бягане с предварително зададен типаж.
 11. Текущo оценяванe на практически задачи. Обсъждане и корекции.

Литература по темите:

Библиография по темите:

На английски език, непреведена

Brian Lemay. Designing Cartoon Characters for Animation. Brian Lemay. 1995.

Tony White. The Animator's Sketchbook: How to See, Interpret & Draw Like a Master Animator. Drawassic. 2024.

Richard Williams. The Animator’s Survival Kit. Farrar, Straus and Giroux. 2012.

Frank Thomas and Ollie Johnston. The Illusion of Life. Disney Editions. 1995.

Preston Blair. Advanced Animation. YoYO Media. 1949.

Leonard Maltin. Of Mice and Magic. Plume. 1987.

Harold Whitaker and John Halas. Timing for Animation. Focal press. 2002.

Shamus Culhane. Animation from Script to Screen. St. Martin's Griffin. 1990.

Ted Sennett. The Art of Hanna-Barbera. Studio. 1989.

Chuck Jones. Chuck Amuck. Farrar, Straus and Giroux. 1999.

Roger Noake. Animation techniques. Chartwell House. 1989.

Kit Laybourne. The Animation Book. Three Rivers Press. 1998.

Gene Deitch. How to Succeed in Animation. AWN, Inc. 2015.

Eadweard Muybridge. The Human Figure in Motion. Dover Publications. 1955.

Eadweard Muybridge. Animals in Motion. Dover Publications. 1957.

Ken Hultgren.The Art of Animal Drawing. DoverPublications. 1993.

Gottfried Bammes. The Artist’s Guide to Human Anatomy. Dover Publications. 2004.

Gottfried Bammes. The Artist’s Guide to Animal Anatomy. Book Sales 1994.

На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Илия Бешков – „Слово и образ”

• Христо Кирчев – „Атлас: Глава”

• Петър Чуховски – „Рисунката”

• Петър Чуховски – „Конструктивна перспектива”

• Д-р Кр. Чоканов – „Пластична анатомия”

Средства за оценяване: