Networking Technologies

Programme plan

Семестриална учебна заетост: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения по български език, 30 часа от курсове по спорт или изкуства и социални умения (некредитни), 6 кредита от чужд език, 18/21 кредита от аудиторни курсове в програмата; за III-IV сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 6 кредита от чужд език, 21 кредита от аудиторни курсове в програмата.

read more
Networking Technologies