Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Програмна схема

Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)