ARCM078 Съвременна архитектура и архитектурна критика

Анотация:

Курсът има за цел:

? Да запознае студентите с основните възгледи за архитектурната критика и отношението й с художествената критика.

? Да даде възможност на всеки студент да опита перото си в напълно самостоятелен текст (критично есе) за конкретен обект и в контекста на архитектурните явления от 2000г. насетне.

По време на курса се анализират и обсъждат текущи международни и национални конкурси oт същата или предходната години, както и актуални обществени проблеми, свързани с архитектурата (протести, дискусии, подписки) примернo за небостъргачи, надстроявания на исторически сгради и др.

Всеки студент като курсов проект подготвя на края на семестъра се, което изпълнява ролята на писмен изпит. Устният изпит е събеседване за уточняване на оценката.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р
гл. ас. Виолета Шатова  д-р
 Анета Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Тенденциите в архитектурата и събитията през последните 5 до 10 години.

2) могат:

Да взимат страна в обществена дискусия и да защитят устно и писмено позицията си.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

1. Записки от лекциите като основен източник

2. Материали от пресата, посветени на конкретната проява (конкурс, преглед, награда, дискусия).

3. Методолигические проблеми художественой критики М. 1997 (свитъци и ксерокопия от подобен род литереатура, издания на САБ и др., предоставени от преподавателя).

Средства за оценяване:

практическа разработка