ARCM149 Ландшафтен дизайн

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да устройват и проектират различни публични и частни пространства със средствата на ландшафтния дизайн
Предварителни изисквания:
да са завършили курса по "Ландшафтна архитектура",да имат основни познания ,свързани с устройството на жизнената среда и основните елементи на градския дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: