LTIM262 Проект: Превод на законодателни текстове – английски език

Анотация:

Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: