PRNB001 Медии и ПР практики

Анотация:

Курсът е практически и има за цел да въведе студентите в основите на ПР и същността и спецификите при взаимодействие с медиите. Да ги подготви за успешни взаимоотношения с различните видове медии и да ги запознае с добрите ПР практики.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за спецификата при комуникация с различните видове медии.

• за ПР практиките при комуникацията с традиционните медии

• за основните теоретични рамки в ПР

2) умения:

•За ефективна работа с традиционните и онлайн медии

•за организиране на пресконференции


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция. Запознаване с материала, който ще се изучава през семестъра
 2. Прожекция и анализ на филма "Векът на Аз-а".
 3. В търсене на отговора "Какво е ПР"?
 4. Запознаване с четирите модела, създадени от Груниг и Хънт, които представят еволюцията на ПР
 5. Какво не е ПР?
 6. Връзки с медиите. Гост лектор
 7. Новина - същност и характеристики
 8. Писане на съобщение за медиите
 9. Писане на съобщение за медиите. Упражнение 1
 10. Писане на съобщение за медиите - анализ на предадените прессъобщения
 11. Основни задачи на ПР практиците
 12. Преконференция - специфики при организирането на пресконференции
 13. Да бъдеш ПР специалист днес. Гост лектор
 14. Обществените медии и тяхното място в обществения дискурс във време на изкривена действителност и фалшиви новини.
 15. Обобщение на разглеждания материал през семестъра

Литература по темите:

1.Сборници от Летните школи по Връзки с обществеността, София, НБУ

2. Бащата на манипулацията. Едуард Бернайс

3. Всичко, което трябва да знаете за Пъблик рилейшънс. Антъни Дейвис

4. 1984. Джордж Оруел

5. Рискове на публичността.Яко Лехтонен, 2006

Онлайн източници:

Онлайн източници:

1. https://www.capital.bg/

2. https://toest.bg/

3. https://www.ploshtadslaveikov.com/

4. https://www.dnevnik.bg/

5. https://www.bbc.com/news

6. https://www.nytimes.com/

7. https://aej-bulgaria.org/

8. https://www.ipra.org/

9. http://bdvo.org/