CSTB116 Рисуване

Анотация:

• Доосъвършенстване на реалистично пресъздаване на сложни

по характер обекти посредством молив, въглен, както и в цвят.

• Пропорции, въздушна перспектива и обеми с конкретна текстура и материал.

• Овладяване проблемите на осветеност. Значение на контраста. Моделиране чрез светлина. и сянка, както и в цвят. Локален тон. Свободно боравене

• с видовете изобразителни техники. Рисуванене на обеми без линия.

• Абстрактно и асоциативно отражение ( изграждане ) на идеи и проекти.

• Основни понятия на пластичната анатомия.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и могат:

• Да изобразяват конструктивно група обекти ( предмети )

в композиционно единство. Характеристики на цвета.

• Свободни скици и композиции по памет и натура


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни понятия за вярно отразяване на реално заобикалящата ни среда.

• Умения за точни пропорции и съотношения между обектите.

• Усет за цвят и обем.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Станев А. , Рисуването, “Народна просвета” , София 1985

2. Соловиев А.;Смирнов П.; Алексеева Е. , Учебна рисунка, “Наука и

изкуство” , София 1956

3. Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , “МГ” , Москва 1990

4. Кафтанджиев Х. , Визуална комуникация. “Отворено общество” , София

1996

5. Райчев Р. , Комбинаторика. “Народна просвета” , София 1987

6. Пармон Ф.; Кондратенко Т. , Рисунок и графика костюма , “ЛПБО” , 1987

7. Льо Корбюзие . , Модулатор, “БХ” , София 1973

8. Вайл, Херман, Симетрия, “Наука и изкуство” , София 1969

9. Сомов Ю. С. , Композиция в технике , “ИМ” , Москва 1987

10. Bammes G. , Der nachte Mensch , “VEB VERLAC DER KUNST” , Dresden

1982

11. Бърн Хогарт - Динамическая анатомия для художников

страниц:218 Год издания: 2001 http://allday.ru/index.php?newsid=129633