CSTB001 Графичен потребителски интерфейс

Анотация:

Целта на курса е изграждането на теоретични познания и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър в среда на Windows и Office.

Студентите се запознават с възможностите и начините на работа с ОСНОВНИTE ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС GUI в среда на Windows, необходими за обслужването на дейностите в офиса и компютърна текстообработка и дизайн в издателската дейност, а така също и връзката, вграждането, конвертирането и размяната на обекти, както между самите програми на MS Office, така и между тях и други приложни програми за обработка на графични изображения.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Елисавета Гаджева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Технологиите и принципите за работа с графични операционни среди, принципи за разработка и оформяне на документи, електронни таблици и мултимедийни презентации.

2) могат:

Да проектират създават и оформят текстови документи и електронни таблици на високо ниво с хипервръзки, полета, и интегрирани графични обекти, автоматични съдържания, справки и др. Да проектират, разработват и документират комплексни и обемни мултимедийни презентации в среда на MS Office.


Предварителни изисквания:
Умения за работа в среда на Windows и Office, придобити в гимназията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Д. Кокс, Д. Препернау, Office Word 2007, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 2007

2. Питър Нортън, Джон Пол Милър, Пълно ръководство Microsoft Windows XP – комплект 2 тома, Из-во ИнфоДАР, София, 2002

3. Уилям Р. Стенек, Microsoft Windows XP Professional. Наръчник на администратора, ИК „Софт Прес“ 2004, 464 стр.

4. Пол Мак.Федрис, Microsoft Windows 7, Полное руководство, Изд.“Вильямс“, 2011,

5. Колектив, Руководство по продукту Microsoft Office 2010, Издателство Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010, 873 стр.

Допълнителна литература:

1. Карп Дейвиде, Хитрости Windows 7. Для професионалов, изд. Питер, 2011

2. Маклин Йен, Томас Орин, Установка и настройка Windows 7. Учебный курс Microsoft, изд. Русская Редакция, 2011, 848 стр.

3. Лебедев А.Н., Widows 7 и Office 10, Компьютер для начинаещих, изд. Питер, 2010, 256 стр.

4. Jorge Orchilles, Microsoft Windows 7 Administrator's Reference: Upgrading, Deploying, Managing, and Securing Windows 7, Syngpress, 2010, 672 стр.

Забележка: Представените в литературата книги на руски и английски език могат да бъдат получени в електронен вариант при поискване от доц. Ангел Ангелов

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

1. Компютърен тест MS Windows - 7 седмица

2. Компютърен тест MS Office - 14 седмица

3. Разработка на реферат