CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс

Анотация:

Целта на курса е изграждането на теоретични познания и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър в среда на Windows и Office.

Студентите се запознават с възможностите и начините на работа с ОСНОВНИTE ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС GUI в среда на Windows, необходими за обслужването на дейностите в офиса и компютърна текстообработка и дизайн в издателската дейност, а така също и връзката, вграждането, конвертирането и размяната на обекти, както между самите програми на MS Office, така и между тях и други приложни програми за обработка на графични изображения. По време на упражненията студентите развиват практически умения и натрупват опит за работа с основните приложения на пакета MS Office. Усвоените умения се пренасят и използват в другите курсове и форми на обучение на студента - например оформяне на реферати, протоколи и др. По време на практическите занятия се осъществява детайлна разработка на зададена от преподавателя тема и нейното представяне в текстова и мултимедийна форма. Работейки самостоятелно със съответната специализирана литература, препоръчана от преподавателя, студентът разработва реферат по зададената тема и работна структура (логически връзки, последователност на изложението), за създаването на продукт, представящ съдържанието на реферата. Осъществява се детайлно печатно оформление на разработения реферат и работната схема с прилагането на необходимите възможности на текстов редактор от високо ниво. На базата на разработения реферат и структура се създава мултимедиен продукт, представящ зададената тема

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р
проф. Елисавета Гаджева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Технологиите и принципите за работа с графични операционни среди, принципи за разработка и оформяне на документи, електронни таблици и мултимедийни презентации.

2) могат:

Да проектират създават и оформят текстови документи и електронни таблици на високо ниво с хипервръзки, полета, и интегрирани графични обекти, автоматични съдържания, справки и др. Да проектират, разработват и документират комплексни и обемни мултимедийни презентации в среда на MS Office.


Предварителни изисквания:
•Умения за работа в среда на Windows и Office, придобити в гимназията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. P. Norton, Office 2000, Пълно ръководство, Из-во ИнфоДАР, София, 1999.

2. P. Norton, Windows 98, Пълно ръководство, Из-во ИнфоДАР, София, 1999.

3. Microsoft Windows 98, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 1999.

4. Microsoft Office 2000, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 1999.

5. Microsoft Word 2000, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 1999.

6. Microsoft Excel 2000, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 1999.

7. Microsoft Outlook 2000, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 1999.

8. Microsoft PowerPoint 2000, Step by step, Из-во СофтПрес, София, 1999.

9. Office 2000, Из-во ИнфоДАР, София, 1999.

10. Word 2000, Из-во ИнфоДАР, София, 1999.

11. Excel 2000, Из-во ИнфоДАР, София, 1999.

12. Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Step by step, Из-во СофтПрес, София

Средства за оценяване:

Курсова задача 1 част - срок за предаване 7 седмица

Курсова задача 2 част - срок за предаване 14 седмица