CINB113 Телевизионна режисура - I част

Анотация:

Курсът разглежда основно практическите аспекти на съдаването на телевизионния продукт. Цели на занятията са запознаването с етапите на производство, начина на работа и необходимите предпоставки за създаване на гледаеми телевизионни форми, както и изграждането на идивидуален почерк в тях . Програмата е концентрирана върху фигурата на младия режисьор и възможностите му за успешна реализация в забързания ритъм на телевизионните медии днес.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Борислава Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

видовете телевизионни жанрове и техните изразни средства

какво е разкадровка

какъв е постродукционния процес

2) могат:

да създават успешно телевизионни форми в различни жанрове


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Сценарий и разкадровка.

Заснемане на телевизионен репортаж.