CINB207 Исторически практики в световното кино

Анотация:

Поява на киното – видове, жанрове, времетраене, организация и основи на филмовия език. Монтажни форми в нямото кино. Върхови постижения в нямото кино – какво можем да ползваме? 30-те години – оформяне на жанровете и на самата индустрия. 40-те – кино и пропаганда, кино в екстремни ситуации.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще: 1. Знаят.- основни направления, школи и имена от нямото кино и звуковото до края на 40-те......................................................

2. Могат.- да правят връзки в азбуката на образи и метафори, които им се струват нови, а са вече усвоена история...
Предварителни изисквания:
обща кинокултура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителни филми по курса:

1. Ранните филми на Люмиер, Мелиес или „Голямото ограбване на влака” на Портър (раждането на киното)

2. „Нетърпимост” на Грифит или „Алчност” на Щрохайм (американско нямо кино)

3. „Треска за злато” или "Хлапето" на Чаплин (американската комедия)

4. „Кабинетът на доктор Калигари” на Роберт Вине, „Метрополис” на Фриц Ланг (немско нямо кино)

5. „Андалуското куче” на Луис Бунюел,"Антракт" на Рене Клер, „Страстите на Жана д Арк” на Карл Драйер(френско нямо кино)

6. „Броненосецът „Потьомкин” на Сергей Айзенщайн или „Чапаев” на братя Василеви (съветско нямо кино и съветско 30-те)

7. „Малкият Цезар” на Марвин ле Рой, „Отнесени от вихъра” на Виктор Флеминг или „Дилижансът” на Джон Форд (американско кино 30-те)

8. „Триумфът на волята” на Лени Рифенщал, „М” на Фриц Ланг (немско кино 30-те)

9. Който и да е филм на Хичкок (английско кино 30-те, съспенс)

"История на киното” на Тодор Андрейков.

10. "Дилижансът" на Джон Форд,"тнесени от вихъра" на Виктор Флеминг или "Гражданинът Кейн" на Орсън Уелс (разцвет на американското кино 30-те-40-те)

Средства за оценяване:

3 теста. Първи - за ориентиране нивото на студентите. Втори - нямо кино и постиженията му. Трети – след края на 40-те. Тези, които не са се явили на тестовете, разполагат с устен изпит върху целия материал в края на семестъра.