CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите умения за боравене с кино и видеотехника , както и познания за структурата и процеса на филмопроизводството от подготвителния до постпродукционния период

Ще бъдат придобити умения полезни на бъдещите режисьори и оператори, а също така в голямата си част и за монтажистите.

Умелата работа с техниката е предпоставка за създаване на успешно филмово и телевизионно произведение и превръщането на идеята и режисьорското виждане в готов филмов продукт.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да съчетават практическите умения за боравене с операторска техника с конкретните условия при работа на терен.

2) могат:

Да овладеят основните техники за изграждане на кино и телевизионното изображение

Да създадат визия на произведението на високо техническо и творческо ниво


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания - курса е базов

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Снимачна площадка /студио/ организация, снимачен екип, техника на безопасност на терен.
 2. Етапи в производството на филма. Структура на снимачния екип, определяне на правата и задълженията на различните звена преди, по време и след приключване на снимките. Грижи за техниката, прехвърляне и съхранение на заснетия материал.
 3. Операторска техника - подбор на подходяща съобразно задачите във филма, камери, устройство на кино и видео камера. Носители на информация. Формати и стандарти. Връзки осигуряващи преноса на видео и аудиосигнал , стандарти, окабеляване, куплунги, контролни монитори, видеоасист, контрол на звука.
 4. Специфика на работата с различни типове видео и кино камера. Операторска стойка, начини на придържане на камерата съобразно поставената задача. Работа със статив – позициониране, нивелиране, фиксиране.
 5. Движения на камерата и статични кадри, панорамиране, вертикални панорами, движения при снимане от ръка.
 6. Изграждане на изображението посредством обектива. Видове обективи, основни характеристики от които зависи качеството на изображението, подбор на обективите съобразно различните задачи. Светлосила. Фокусиране и дълбочина на рязкост.
 7. Избор на подходяща експозиция, проблеми и корекции. Основни понятия. Начини на измерване и методи на експониране
 8. Светлина и спектър, цвят и цветна температура. Настройка на камерата за работа при определени светлинни условия. Баланс на бялото. Видове филмова лента съобразно цветовия баланс и чувствителност
 9. Избор на гледна точка и изграждане на кадъра. Правила при подбиране на гледна точка. Снимачни планове. Необичайни гледни точки.
 10. Изграждане на кадъра – композиране на сюжетно важна част. Основни принципи на композицията на кадъра
 11. Подбиране на крупност на кадъра съобразно творческата задача , преминаване от план във план. Портрет и детайл
 12. Снимане на план и контраплан. Ос на общуване и пресичане на оста. Субективна и обективна гледна точка.
 13. Манипулация на пространството посредством камерата. Кадриране и перспектива, фалширане на позицията, вътрешнокадрова динамика и динамика на камерата.
 14. Създаване на сложен мизансцен, съчетаване на движения с камерата и движение на актьорите, комбинирани с промяна на оптичните параметри.

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Средства за оценяване:

Ще бъдат давани практически задачи съобразени с напредъка на студентите по учебния материал и придобитите умения.

Първите задачи ще бъдат поредица свързани фотоси а след това и кратки 1-2 минутни видео миниатюри

Ще бъде отчетена и активността на студентите по време на лекции, участието в текущите практически задачи на своите колеги – екипната работа, както и инициативността и креативноста им.