CINB001 Основни компоненти на изображението

Анотация:

• Курсът цели да даде на студентите основни познания и технически умения за снимане; да изгради верни критерии за оценка на аудиовизуална продукция.

• Снимането като технология и творчество.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

• основни компоненти на изображението;

• изразните средства на оператора.

2)могат:

• да изграждат и заснемат различни видове натурни и мизансцени в декор;

• да използват адекватно всички компоненти на изображението при

изграждането на кадъра;

• да оценяват вярно липсата или наличието на художествени резултати на

дадено изобразително решение – в кадър, епизод, филм
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Художествено осветление. Начини за измерване. Падаща и отразена светлина.
 2. Схеми на различни видове художествено осветление.
 3. Светломер. Баланс по контраст.
 4. Дневно и нощно снимане. Снимане в различни сезони.
 5. Снимане ден за нощ.
 6. Филтри. Снимане в “режим”.
 7. Деформации в изображението.
 8. Видове монтаж. “Монтажно“ снимане. Многокамерно снимане. Посоки.
 9. Заснемане на репортаж, събитие, хроника.
 10. Заснемане на музикален клип.
 11. Заснемане на рекламен клип.

Литература по темите:

1.Головня, А.Д., О кинооператорском мастерстве, Москва, 1970.

2.Пкий, Ф.С., Цветоведение и цветовоспроизведение, Москва, 1970.

3.Волосов, Д.С., Фотографическая оптика, Искусство, Москва, 1971.

4.Гребенников О. Ф., Киносъемочная аппаратура ,Пашиностроение 1971 г.

5.А. Мелик-Степанян,Проворнов , Детали и механизмы киноаппаратуры , Ленинград 1980 г.

6.Улман, Алфред, Фототрикове, Техника, София, 1977.

7.Гольштейн, Л. Г., Сенотов, Г. П., Лейбов, Я.Л., Глебов, В. А., Комбинированные киносъемки, Искусство, Москва, 1978.

8.Кудряшов, Н. Н., Специальные киносъемки, Искусство, Москва, 1979.

9.Иофис, Е. А., Фото-кино-техника. Энциклопедия, Москва, 1981.

10.Гордийчук, И. Б., Снятиновская, Л.Ф., Техника съемки в искусстве кинооператора, Искусство, Москва, 1983.

11.Плужников, Б. Ф., Искусство комбинированных киносъемок, Искусство, Москва, 1984.

12.Лазаров Н. С., Комбинирани снимки в Студио Магически Екран

13.Лазаров Н. С. , Изкуство и техника на визуалните ефекти – 20008. American Film, May 1985, J. Callahan, “I Have the Feeling We’re Not in Kansas any More”.

14.American Cinematographer, January 1985, N. Lee, Video Effects for 2010.

15.Smith, Thomas G., Industrial Light & Magic. The Art of Special Effects, Ballantine Books, New York, 1986.

16.Hutchison, David, Film Magic. The Art and Science of Special Effects, Prentic Hall Press, New York, 1987.

17.American Cinematographer, November 1968, Front Projection is the Big News of the Day.

18.American Cinematographer, December 1987, Masters of Matte Photography.

19.Милев Неделчо, Теория на елементите на киното

20.Карайорданов Георги, Кино и тв. операторство

21.Димитров Венец, Проблеми на операторското творчество