PHIB103 Философските методи

Анотация:

Курсът е уводен и цели:

• да представи на студентите основни проблеми и методи за тяхното решаване от историята на философията;

• да ги научи да разпознават и използват различни методи в практически ситуации;

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни проблеми, методи и термини от историята на философията;

2) могат:

• Да ги разпознават в текстове и да ги използват за решаване на практически казуси (при анализ на текст, построяване на аргументация и др.)


Предварителни изисквания:
• няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителната литература е публикувана в Новинарския форум на курса в Moodle.

Средства за оценяване:

1. анализ на фрагмент

2. анализ на фрагмент