PHIB001 Платон: Държавата

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основни философски проблеми, пречупени през един класически философски текст.

• Курсът дава възможност да бъде направена връзка между философската проблематика и индивидуалния опит на всеки студент.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните проблеми, които поставя философията и възможните пътища за тяхното разбиране.

2) могат:

• Да разбират и използват философски понятия в езика и мисленето си.

• Да правят идеите си по-ясни и да ги изразяват по-разбираем начин.


Предварителни изисквания:
• Любопитство и желание за самостоятелно мислене.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. “Да четем Платон” – Т. А. Слезак
 2. Място и значение на “Държавата” във философията на Платон
 3. Въпросът за справедливостта в първа книга
 4. Държавата като уголемен образ на човека. Книга втора.
 5. Благородната лъжа. Книги втора и трета.
 6. Душевната и държавната хармония. Книга четвърта
 7. За жените, частната собственост и философското управление. Книга пета.
 8. Душата на философа. Книга шеста.
 9. Истина и мнение. Книга шеста.
 10. Идеята за благото. Книга шеста.
 11. Митът за пещерата. Книга седма.
 12. Диалектиката на Платон. Книга седма.
 13. Видовете управление. Аргументи против демокрацията. Книга осма.
 14. За щастието, удоволствията и страданията. Книга девета
 15. Платоновите аргументи против поетите. Книга десета.

Литература по темите:

Гичева, Д., В лабиринта на Платон и Аристотел, София 1994

Панова, Н., Платоновият диалог, София 2005

Платон, Държавата, София 1981

Слезак, Т. Да четем Платон, София, 2002

Средства за оценяване:

Оценяването става на база участието и презентацията по време на семинарите.