CELB109 Химия за биолози

Анотация:

Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р
гл. ас. Кирил Кирилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: