PHOB117 Класическа филмова фотография - I част

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с класическата филмова фотография и процесите около нея:

• Работа във фотолаборатория

• Класически черно-бели фотографски процеси

• Видове класически фотоапарати

• Видове алтернативни фотографски процеси

• Приложения на класическата фотография сега

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Коцев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават класическите фотографски процеси. Знаят и разпознават различните видове класически фотоапарати. Познават техниката във фотолаборатория и разбират нейните приложения.

2) могат:

• Могат да боравят с филмова фотографска техника и могат да изпълняват фотографски задачи на филмови носители.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в класическата филмова фотография
 2. Безопасност и използване на техника във фотолаборатория
 3. Видове класически фотоапарати
 4. Видове филмови фотографски практики
 5. Увод в черно-бялата фотография
 6. Проявяване на фотографски филм
 7. Копиране на черно-бели снимки
 8. Видове фотографска хартия
 9. Контактно копиране
 10. Камера обскура
 11. Увод в пинхол фотография
 12. Исторически примери в класическата филмова фотография
 13. Работа с фотографски химикали
 14. Съвременни приложения на филмовата фотографи
 15. Съвременни приложения на филмовата фотографи

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

6. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

7. Проявяване - Норберт Гьопел

8. Фототрикове - Алфред Улман

9. Художествена фотография - Васил Кацев

10. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

11. Копиране на снимките - Вл.Киперов

12. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

13. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

14. Фотографика - Вл.Киперов

На английски език

1. Basic Photography, Langford

2. Advances Photography, Langford

3. 35mm Handbook, Landgord

4. Aleternative photographic processes

5. Photography – The Whole Story