PHOB116 Фотографски практики - I част

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с практическата страна при творчески и професионални снимки:

• Измерване на експозицията.

• Снимки с един източник на светлина.

• Създаване на фотографско изображение с правилно цветопредаване.

• Работа със светлофилтри.

• Организиране на предметите във фотографското изображение.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Коцев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Знаят каква е конструкцията на фотокамерите, видовете фотоматериали и определянето на експозицията.Те научават основните правила за изграждане на фото композицията, подчертаване на сюжетно важните елементи и контролиране на дълбочината на рязкоизобразяваното пространство

2) могат:

• Да се справят с основни фотографски задачи, да владеят основните правила за използване на наличнато и изкуствено осветление.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Фотографска техника – фотокамера. Работа с основни менюта и настройки. Избор на режим на работа, фаилови формати и цветови режими.
 2. Фотографска техника – обективи. Работа с различни видове обективи според зрителният ъгъл и фокусното разстояние. Избор на режим на фокусиране
 3. Измерване на експозицията. Зонова система. Светлочувствителни материали (филм и матрица). Работа с хистограма.
 4. Измерване на експозицията Измерване на отразена светлина от бял, черен и сив обект.
 5. Измерване на експозицията Измерване на падащата светлина към обекта. Съпоставяне на двата метода за измерване на светлината.
 6. Цвят, цветови системи. Цветопредаване. Менюта за промяна на цветна температура. Изкуствени и естествени източници с различна цветна температура
 7. Цвят, цветови системи. Цветопредаване. Измерване на цветната температура. Баланс на цвета по бяла или сива карта. Хистограмата при проверка на правилното цветопредаване.
 8. Светлофилтри – видове и приложение Работа с филтри, поставяни на обектива на камерата. Филтри за корекция на цветната температура.
 9. Светлофилтри – видове и приложение Работа с филтри поставяни пред осветителният източник.
 10. Композиция – основни правила. Работоа с обемни фигури - определянето и разполагането им в образното пространство.
 11. Композиция – основни правила. Подчертаване на сюжетно важните елементи и изграждане на смислов център.
 12. Дъбочина на рязко изобразеното пространство. Упражнения за работа с диафрагмения отвор, фокусното и предмеметното разстояние.
 13. Разделяне на плановете. Упражнение за изграждане на триизмерност на фотографският образ
 14. Работа с естествени и изкуствени източници на светлина. Запознаване с основните източниици на светлина, приставки и аксесоари използвани във фотографията
 15. Електронната сеткавица – основен осветителен елемент. Работа с студийна и портативна светкавица. Съпоставяне на функции . Поставяне на различни аксесоари и работа с тях.

Литература по темите:

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

15. Commercial photography handbook, Kirk Tuck, 2010, Amherst Media. Inc.

16. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

17. Special Effects Photography- David Daye

18. Lighting photo workshop, Chris Bucher, Wiley Publishing Inc., 2007

19. Master Lighting Guide, Christopher Grey, Amherst Media, Inc. 2004

20. Light – Science & magic, Fil Hunter and Paul Fuqua, Focal Press, 1997-2007