ADVB108 Сторителинг (корпоративни разкази)

Анотация:

Брандовете, които целят да привлекат вътрешни и външни публики, трябва да разкажат истории, които подтикват потребителите към действие. Storytelling-ът разглежда историята като връзка между характеристиките на бранда и потребителите. Курсът цели да разгледа историите като гласа на брандовете, с които те да започнат диалога със своите потребители. Зад успеха на сторителинга стои добрият копирайтинг. Курсът дава отговори на въпросите - Как се появяват идеите и как да различим посредствените идеи от тези, които са не просто оригинални, но и вършат работа? Разглеждат се специфики на рекламния текст и как да пишем така, че посланията ни да бъдат чувани и споделяни. Как да пишем текстове, които продават и се превръщат във вирусно съдържание?

Концепциите за сторителинг (storytelling), които се разглеждат в този курс, са подходящи за всеки тип организация (публична или частна, голяма или малка). Основната цел на курса е да се разгледа умението да се разказват истории, като основа за успех в бизнеса. Курсът запознава с различни похвати на рекламната и убеждаващата комуникация.

Курсът е базиран основно на метода "учене чрез преживяване”. В хода на процеса ще бъдат създавани „корпоративни разкази“ и текстове по определени задачи и проекти.

Обучението включва разнообразни методи и техники на обучение: синтезирано теоретично изложение под формата на интерактивни презентации, индивидуална и групова работа по поставени задачи, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации в контекста на разглежданите теми, дискусии, практически указания и съвети, споделяне на добри практики и научени уроци. От гледна точка на процеса, обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит, както и чрез разиграване на потенциални ситуации.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

• защо storytelling-ът е мощен инструмент;

• тактики за изграждане на динамична история на бранда

• как да идентифицират целеви аудитории

• кои са основните архетипи в сторителинга

• кои са основните теми в строителинг

• кои са основните структури в сторителинга

• най-подходящите стратегии и платформи за публикуване

• защо, кой, какво, къде и кога е успешният storytelling

Ще могат:

• Да създават стратегия за историята на бранда

• Да разкажат история, която потребителите искат да чуят

• Да определят правилно целевата аудитория и да предприемат информирани решения за създаване на съдържание за нея


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Изкуството „Storytelling”.
 2. Storytelling, или съдържанието като разказ на бранда.
 3. Основни теми и сюжети в storytelling-a.
 4. Познай сюжета.
 5. Storytelling - приложение, форми, видове.
 6. Стратегически storytelling - Защо? Как? Какво?
 7. Personal Storytelling.
 8. Тематичен Storytelling.
 9. Архетипи в Storytelling-а.
 10. Storyboard и moodboard – разказ в картини.
 11. Специфика на дигиталния сторителинг.
 12. Представяне и защита на курсовите разработки.
 13. Заснемане на проект „Разкажи личната си история“

Литература по темите:

1. Иванова, К., Съставяне на Рекламни и PR текстове, Асеневци, 2009

2. Armstrong, D (2002), Chief storytelling officer, Armstrong International (David M. Armstrong); First Edition edition

3. Bernbach, W., Gribbin, G., Reeves, R., Ogilvy, D., Burnett, L., The Art of Writing Advertising, McGrow Hill, 2003

4. Karia, A. (2014), TED Talks Storytelling: 23 Storytelling Techniques from the Best TED Talks, AkashKaria.com; 4 edition

5. Lambert, J. (2010), Digital Storytelling Cookbook, Digital Diner Press

6. Leitman, M (2015), Long Story Short: The Only Storytelling Guide You'll Ever Need, Sasquatch Books

7. Lewis, R., When Cultures Collide, Nicholas Brealey Publishing, London, 1999

8. McKee, R. (2010), Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting, HarperCollins e-books; 1 edition

9. Miller, E. (1996). Visuals Accompanying Face-to-face Storytelling, Unpublished MA Thesis, New York University. http://www.storytellingandvideoconferencing.com/15.html .

10. Truby, J. (2008), The Anatomy of Story: 22 Steps to becoming a master storyteller, Farrar, Straus and Giroux; 1st edition

11. Storytelling for brands – because people hate ads. https://www.selcukakyuz.com/