ADVB107 Обработка и създаване на рекламни изображение (Photoshop) – I част

Анотация:

Да се създаде разбиране за растер и вектор и кога е подходящо да се използва Photoshop.

Да се придобие умение за свободно боравене с инструментите на Photoshop и на тази база развитие на цялостни рекламни проекти със специални и артистични ефекти.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Надежда Павлова - Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основни принципи на създаване на компютърна графика.

" Основни принципи на обработка на растер.

2) могат:

" Да прилагат знанията с въображение.

" Да създават самостоятелни рекламни продукти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност

• Творчески умения и нагласи

• Известен практически опит и интерес в тази насока

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни концепции на обработката на растерни изображения. Понятие за пиксели, дълбочина на цвета, разделителна способност. Теория на обработката на растерни изображения. Photoshop – палитри.
 2. Инструменти за селекция. Действие, приложение. Настройка на инструментите.
 3. Инструменти за рисуване. Възможности, настройка на инструментите. Потребителски настройки на инструмента.
 4. Инструменти за запълване. Действие, възможности, настройка. Потребителски настройки на инструмента. Палитра History. Възможности за работа. Инструменти за запълване със състояния на History.
 5. Инструменти за редактиране. Действие, приложение. Настройка на инструментите.
 6. Инструменти за клониране. Ретуширане, възстановяване и закриване. Мостри.
 7. Слоеве. Работа със слоеве. Палитра Layers. Опции. Режими на смесване. Фигури и стилове.
 8. Инструменти за създаване на пътища (Paths). Палитра Paths. Възможности.
 9. Маски - определение. Принципи на действие. Артистични ефекти. Маската като средство за специални ефекти.
 10. Форматиране на текст в програми за растерна обработка. Текстът в Photoshop. Текстови ефекти.
 11. Филтри. Начин на действие. Приложение. Филтри за корекция. Филтри за ефекти.
 12. Теория на цветовете. Цветови системи. Избор на цветова среда за работа. Смяна на цветовата среда, ограничения.
 13. Файлови формати. Собствен формат на Photoshop - PSD. TIFF, PICT, EPS, GIF - специфики, приложения. Осъществяване на връзка между Photoshop и други програми за предпечатна подготовка.
 14. Подготовка на документи за печат. Конвертиране на изображения от RGB в CMYK. Граници на цветовите системи. Видимост на ефектите при печат. PrintSetup - установяване на потребителски настройки.
 15. Web дизайн. Правила за създаване на Web изображения. Подготовка на екранни изображения.

Литература по темите:

1 Photoshop. Възстановяване и ретуширане - том 1

Катрин Айсман, Уейн Палмър, Денис Дънбар

АлексСофт

2. Photoshop трикове за дизайнери

Кори Баркър

АлексСофт

3. Инструментите на Photoshop

Глин Дюис

АлексСофт