ADVB105 Основни рекламни школи

Анотация:

Всяка индустрия има своите звезди - минали и настоящи. Рекламата със сигурност не е изключение. Всеки, който се готви да влезе в този бизнес трябва да знае кои са най-важните и влиятелни фигури в историята на съвременната реклама. Курсът разглежда творчеството и приносите за развитието на комуникациите на редица креативни хора от индустрията. Това са Джеймс Уолтър Томпсън, Клод Хопкинс, Реймънд Рубикъм, Росър Рийвс, Дейвид Огилви, Бил Бърнбах, Лео Бърнет и др. Тези имена са останали изписани със златни букви в историята на рекламата и всеки един от тях има значителен принос за развитието на съвременната индустрия. Тяхна е заслугата за появата на различни техники, правила и принципи, които и до днес намират своето приложение в практиката. Реализираните от тях кампании продължават да будят възхищение и могат да служат като „наръчник“ на всеки прохождащ рекламист.

Курсът е предимно с практическа насоченост. Целта е на основата на анализ на конкретни примери от света на историята на рекламата да се изведат основни изводи и препоръки за реализацията на ефективна комуникационна кампания отговаряща на съвременните тенденции.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ЩЕ ЗНАЯТ:

- Периодизиация на рекламата

- Най-ярките представители в индустрията и техния принос.

2) ЩЕ МОГАТ:

- да различават творчеството на отделните "звезди" на рекламата

- да намират практическата приложимост на придобитите знания и да развиват различни комуникационни техники по примера на големите имена в рекламата

- да прилагат наученото в практиката създавайки свои собствени рекламни продукти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса. Нейно величество рекламата – дефиниции
 2. Възникване на рекламата в света - етапи в развитието
 3. Великите предшественици американската реклама: Бенджамин Франклин и Финиъс Тейлър Барнъм
 4. Джеймс Уолтър Томпсън – въвеждане на термина търговска марка
 5. Стенли Резор – легитимиране на науката в рекламата и изграждане на стандарти
 6. Хелън Лансдаун Резор – въвеждане на сексуалните апели в рекламата насочена към жените
 7. Алберт Дейвис Ласкър - защитник на очевидното
 8. Клод Хопкинс – теоретик и практик на научната реклама
 9. Реймънд Рубикъм - устоявайте на обичайното
 10. Росър Рийвз – изключително предложение за продажба
 11. Бил Бернбах – силата на въздействието
 12. Лео Бърнет - налагане на визуалните образи на продуктите в рекламата
 13. Дейвид Огилви - образът на търговската марка
 14. По примера на Големите - практическа работа
 15. Конферанс - представяне на самостоятелни разработки

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФСКИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. Каталог на библиотеката на НБУ

ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. EBSCO: Academic Search Complete, eBook Collection, MasterFILE Premier

2. JSTOR

3. WARK

КНИГИ

АБАДЖИМАРИНОВА, Румяна Георгиева. Книгата : Интегрирана маркетингова комуникация на книгата. София: Сиела, 2000.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 00 / А 121

АБАДЖИМАРИНОВА, Румяна Георгиева. Търговска марка – Бренд. София: Сиела, 2006.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / А 121

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев. Българско книгоиздаване : Ретроспекции, тенденции, структури, модели. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2006.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 00 / Г 370

ДОГАНОВ, Димитър Иванов. Българска рекламна енциклопедия. София: Сиела, 2001. Източник: Каталог НБУ сигнатура С 659 / Д 692

ДОГАНОВ, Димитър Иванов. Речник на рекламните термини. София: Д-р Петър Берон, 1983.

Източник: Каталог НБУ сигнатура С 659 / Д 692

ИЛЧЕВ, Иван. Рекламата през Възраждането. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" , 1995.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 949.72.04 / И 581

КАФТАНДЖИЕВ, Христо Николов. Текстът на печатната реклама : [Учебник за ВУЗ]. София: Фак. по журналистика и масови комуникация, 1998.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 477

КРЪСТЕВ, Светозар Владимиров. Рекламата : Понятия, правила, примери. София: Сиела, 2000.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 923

РИЙС, Ал. [Двадесет и два] 22 неизменни закона на брендинга : Как да превърнем един продукт или услуга в търговска марка. София: Класика и стил, 2000.

ТРАУТ, Джак. Големите проблеми на големите търговски марки : Трудно научените уроци. София: Инфодар, [2006].

Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / Т 798

ЦОНЕВА, Иванка. Анатомия на рекламата. В. Търново, 2009.

Източник: НАБИС

BABIN, Barry J. Essentials of marketing research. Boston: Cengage Learning, 2016. Източник: Каталог НБУ сигнатура 339.13 / B 11

FELTON, George. Advertising : Concept and copy. New York: W. W. Norton & Company, 2013.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / F 36

СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ

BAYERS, Chip. Bill Bernbach: Creative Revolutionary. Adweek. [serial online]. 2011,vol. 52, no. 28, p. 30. [viewed June 30, 2017].

Източник: EBSCO: MasterFILE Premier

YAKOB, Faris. Point of view: Ogilvy on efficacy. Admap Magazine [serial online]. March 2017. [viewed June 30, 2017].

Източник: WARK

TORR, Gordon. I blame J. Walter! Market Leader[serial online].. 2004, Issue 27, p. 14-16. [viewed June 30, 2017].

Източник: WARK

WOOD, James Playsted. Raymond Rubicam. Journal of Marketing [serial online]. 1962, No. 2, p. 77. [viewed June 30, 2017].

Източник: JSTOR

BOMAN, John. Raymond Rubicam (1892-1978). Cambridge Dictionary Of American Biography [serial online]. 2001, No. 1. [viewed June 30, 2017].

Източник: EBSCO: MasterFILE Premier

FELDWICK, Paul. Six models of advertising [serial online]. Admap. 2015, pp. 10-12.

Източник: WARK

Raymond Rubicam. Hutchinson's Biography Database [serial online]. 2011, No. 1.

[viewed June 30, 2017].

Източник: EBSCO: MasterFILE Premier

KOVER, Arthur J. Advertising Creativity: Some Open Questions. Journal of Advertising Research [serial online]. 2016, Vol. 56, No. 3, pp. 235-238. [viewed 30 June 2017].

Източник: WARK

Средства за оценяване:

тест, екипна разработка, презентация