INTB113 Класически и нетрадиционни подходи към техники и материали в интериорния дизайн

Анотация:

Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: