MODB106 Форми и обеми в модата - I част

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в създаването на форми и обеми от хартия и текстил, като крайната цел е превръщането на двуизмерния материал в триизмерна форма. Разглеждат се различните силуети в облеклото и начините за постигането им чрез създаване на текстилни обеми.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
проф. Елена Тодорова  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите притежават умението да създадат силует от текстилен материал върху торс, като боравят с различни техники за постигането му - драпиране, изрязване, вталяване и др.
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение:Представяне на курса, план за семестъра, материали (хартия, ножица, тиксо, 10-15 м американ, карфици, тетрадка-речник), източници на информация, Gucci 2018, Bethany Williams 2021
  2. Силуети: О силует, А силует, Х силует, Н силует, Y силует
  3. Речник на формите в модата
  4. Практическа задача: Хартия
  5. Геометрични форми: квадрат
  6. Геометрични форми: триъгълник
  7. Геометрични форми: кръг
  8. Безшевно облекло (трикотаж)
  9. Zero waste
  10. Конферанс

Литература по темите:

1. The art of fashion draping / Amaden-Crawford, Connie,

2. Construction / Fischer, Anette

3. Couture culture : a study in modern art and fashion / Nancy J. Troy

4. The cutting edge : Fashion from Japan / Ed. by Louise Mitchell

5. Fashion game changers : Reinventing the 20th-century silhouette / Ed. by Karen Van Godtsenhoven, Miren Arzalluz, Kaat Debo