MODB103 Експериментални рисунки - I част

Анотация:

• В курса студентите се запознават с различни графични материали като: молив, въглен, сангин, туш. Усвояват възможностите на живописни техники и материали - акварел, пастели. Експериментират с колаж и смесени техники.

• Изучават класически образци в рисуването. Запознават се с произведенията на автори като Пикасо и Матис, които въвеждат колажа като начин на рисуване.

• За по-ефективно напредване в познанията се изпълняват и самостоятелни задачи свързани с изучаваната материя.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Да знаят:

• Да си служат с различни графични материали.

• Да познават видовете техники на рисуване.

2) Да могат:

• Да интерпретират свободно реални форми с нова характеристика.

• Да експериментират с материалите и техниките на рисуване при представяне на реални форми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• От студентите се изисква да имат интерес към рисунката.

• Да носят всички необходими материали за рисуване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с основните цели и задачи в курса.
 2. Рисуване на свободна композиция по зададена тема.
 3. Кубизъм - стил в изкустовот от началото на ХХ ек. Създаване на композиция в стил кубизъм.
 4. Композиция. Видове композиции.
 5. Текущо оценяване.
 6. Работа с цветни материали - темпера, пастел, акварел. Практическо занимание.
 7. Цветни експерименти с темперни бои.
 8. Работа по зададена тема.
 9. Цветни експерименти. Сухи пастели. Практическо занимание
 10. Цветни експерименти. Практическо занимание
 11. Текущо оценяване.
 12. Цветни експерименти. Акварел. Практическо занимание
 13. Цветни експерименти. Практическо занимание
 14. Цветни експерименти. Практическо занимание
 15. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбруш Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997г.

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985.

• Русский рисунок ХІІІ-ХХ в. издательство Аврора

• Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Станев, Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Burne Hogarth. Drawing Dynamic Hands.– Издательство АТС, 2001

• Burne Hogarth - Drawing the Human head

• Civardi, Giovanni. Drawing Portraits Faces And Figures. 2002

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 25 %

КОНФЕРАНС 25 %