MODB003 Графични изображения в модата

Анотация:

Курсът запознава студентите с основите на модната рисунка. Целта му е да даде основни познания за работата на модния дизайнер и неговите изразни средства. Навлизайки в материала, студентите решават редица практически задачи, с рисуване чрез различни медии. Студентите се запознават и с историята на модната илюстрация и терминологията на облеклото. Развиват се умения за изобразяване на облекла с точност и детайл, като се използват различни материали. Разглеждат се различни техники и медии, използвани в модната рисунка.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните термини и понятия в модната рисунка;

• Основните термини и съставни части на облеклата;

• Пропорциите и обемите на фигурите в модната рисунка.

• Видовете модни рисунки, с които модните дизайнери боравят, техники и медии.

2) могат:

• Да изобразяват модно облекло коректно и четливо;

• Да създават усещане за материя чрез линия;

• Да правят разлика между различните видове модни скици - артистична, художествена и техническа.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Материали за работа
 2. Пропорции на фигурата в модната рисунка
 3. Видове модни скици
 4. Видове медии и техники: графика
 5. Поли: Термини, съставни части и изобразяване на поли
 6. Поли: Термини, съставни части и изобразяване на поли - детайли
 7. Модни скици - конферанс
 8. Рокли: Термини, съставни части и изобразяване на рокли
 9. Рокли: Термини, съставни части и изобразяване на рокли - детайли
 10. Ризи и блузи: Термини, съставни части и изобразяване на ризи и блузи
 11. Ризи и блузи: Термини, съставни части и изобразяване на ризи и блузи - детайли
 12. Панталони: Термини, съставни части и изобразяване на панталони
 13. Панталони: Термини, съставни части и изобразяване на панталони - детайли
 14. Представяне на проекти - конферанс
 15. Обобщение

Литература по темите:

Основна литература:

Watanabe, Naoki (2009). Contemporary Fashion Illustration Techniques. Rockport Publishers

Abling, Bina (2007). Fashion Sketchbook, 5th edition. Fairchild Books

Burgo, Fernando (2019). Il Figurino di Moda, fashion design book - Women - Men - Children - Accessories. Istituto di Moda Burgo

Takamura, Zeshu (2012). Fashion Illustration Techniques: A Super Reference Book for Beginners. Rockport

Допълнителна литература:

Riegelman, Nancy (2014). Colors for Fashion: drawing fashion with colored markers. 9 Heads Media Inc.

Kiper, Anna (2011). Fashion Illustration: Inspiration and Technique. David & Charles