HACD954 Докторски семинар "Изкуствознание и визуални изследвания"

Анотация:

Целта на семинара е да запознае докторантите с комплексните методологически проблеми на изкуствознанието и визуалните изследвания.

Изкуствознанието и визуалните изследвания имат общи и същевременно отличителни особености както по отношение на обекта на изследване, така и като методи и подходи на проучване, анализ и интерпретиране на художествените и културните явления в областта на визуалното. Тези свързвания и различия ще бъдат обсъждани в докторантския семинар с конкретни примери на изследвания с успешно прилагани методологии. Съвременните научни изследвания се характеризират с интердисциплинност и прилагането на едни или други методологически принципи, подходи и модели зависи от избора и спецификата на обекта на изследване

Всеки от преподавателите в семинара е с опит в различни области на изследователското поле и може да бъде полезен на доктораните според конкретните дисертационни теми. Курсът е под формата на лекции и обсъждане на изследователски текстове и залага на активното участие на докторантите в дискусии.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни познания в областта на изкуствата

• медийна грамотност – да могат да разграничават специализираните източници и ресурси, надеждни в изследователското занимание, сред лавината от информация



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: