EDMM117 Семинар: Социалните мрежи в образованието на 21 век

Анотация:

Практическите занимания в рамките на този проект ще бъдат ориентирани към моделите на общуване в социалните мрежи като педагогически инструмент и база за развитие на социалните и психологически умения на бъдещи учители, мениджъри на знанието, специалисти по педагогика и методика в 21. век. Чрез представените практически решения студентите ще демонстрират професионални умения за общуване с „мълчаливия език“ на социалните мрежи в различни ситуации „извън клас“, които след двугодишните пандемични рестрикции се превръщат в реални стандарти на „класната стая“ в реално време. Специфичното за тази „млада методика“ е, че асинхронните и синхронни моменти на тези образователни процеси се учат единствено на практика, понеже продължават да се променят, с цел да задоволят нуждите на младото поколение, израснало „в мрежата“.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

 Людмил Дуриданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите проекта студенти:

1) знаят:

 Кои са съответните тънкости (soft skills) при решаване на конфликтни ситуации в процеса на онлайн общуване извън клас и

 Кои са поведенческите стандарти и професионална гъвкавост, които да бъдат прилагани в типични онлайн ситуации

2) могат:

 Да разиграват различни ситуационни роли извън клас, при които „мълчаливият език“ на социалните мрежи се явява универсален инструмент за развиване на педагогически знания и умения

 Да помагат на свои колеги да се справят в критични ситуации в публичното пространство, с ученици и колеги.


Предварителни изисквания:
• Общи педагогически знания и умения

• Добро владеене на английски език с цел ползване на писмени и мултимедийни материалиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. „Съучастническото поведение“ на учителя при участие в образователни игри с цел управляване на познавателните учебни процеси
  2. Групов проект за разработване на „платформа-партньор“ или втори „активен медиатор“ на знание в учебните процеси /в клас/
  3. Създаване на т. нар. elevator pitch в социалните мрежи – кратко и закачливо провокиране на вниманието „в асансьора“ (извън клас)

Литература по темите:

Dippold, D. (2009). Peer feedback through blogs: Student and teacher perceptions in an advanced German class. ReCALL, 21(1), 18–36.

Duffy, P., Bruns, A. (2006). The use of blogs, wikis and RSS in education. Online learning and teaching conference. Brisbane: QUT. pp. 31–38.

Duridanov, L., Curry, J., Ivanov, S. (2013) Virtual Environments as an Education Tool for Digital Natives. Национална конференция "Образованието в информационното общество" = National Conference "Education in the Information Society". pp. 101-108.

Duridanov, L., Giagtzidou, A., Tsenova, D., Ivanov, I. (2017) Éducation Sentimentale of Game Playing ASD Kids. Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" = National Conference "Education and Research in the Information Society". pp. 89-97.

Gitner, S. (2016): Multimedia storytelling for digital communicators in a multiplatform world. Routledge: New York.

Hourigan, T., Murray, L. (2010). Using blogs to help language students to develop reflective learning strategies: Towards a pedagogical framework. Australasian Journal of Educational Technology, 26, 209–225.

Jaidev, R. (2014): How pedagogical blogging helps prepare students for intercultural communication in the global workplace, In: Language and Intercultural Communication, 14:1, pp. 132-139.

Kist, W. (2010): The Socially Networked Classroom. Teaching in the New Media Age. Corbin: Thousand Oaks CA.

Mallia, G. (2014): The Social Classroom. Integrating Social Network Use in Education. IGI Global: Hershey PA

Poore, M. (2013). Using Social Media in the Classroom. A Best Practice Guide. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Seo, K. (2013). Using Social Media Effectively in the Classroom: Blogs, Wikis, Twitter and more. New York: Routledge.

Tolisano, S., Hale, J. (2018). A guide to documenting learning : making thinking visible, meaningful, shareable, and amplified. Thousand Oaks, California: Corwin, a Sage Company.