CSPM322 Проект: Управление на организационната промяна

Анотация:

Стратегическо лидерство (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: