CSPM308 Семинар: Лидерство в новите демокрации

Анотация:

Стратегическо лидерство (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Попов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: