POLM710 Самостоятелна работа "Европейски фондове и проекти"

Анотация:

Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: