EDMM112 Семинар: Мениджмънт на учебния процес

Анотация:

Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: