MUSM420 Практика в реална ситуация I част

Анотация:

Курсът Практика в реална ситуация е особено важен във всяка специализация на магистърско ниво. За да може студентът да се чувства комфортно при работа, след завършване на обучението си.

Реалните ситуации, в които може да попадне един студент са много важни са изграждане на правилни реакции и взимане на адекватни решения.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите затвърждават своите знания и изграждан реален практически опит.
Предварителни изисквания:
Да са мотивирани и устремени към съчетаване на знания и умения в своята научна работа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на работата по курса Възможни активности Анализ и избор на проект
  2. Преглед на свършената работа по курса. Дискусия. Набелязване на задачи за довършване на работата по курса.
  3. Представяне на постигнатите резултати. Дискусия и анализ. Презентация.

Литература по темите:

Няма конкретна литература по курса. Тя има допълваща функция в този курс.