POLF306 Френски език на международната политика

Анотация:

Курсът POLF 306 Френски език на международната политика цели да въведе студентите в основната терминология на международната политика и да изгради знания и умения за разбиране, превод и редактиране на текстове, свързани с широк кръг от теми и проблеми на международните отношения.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия и термини, използвани в научния, експертния и дипломатическия език на международните отношения и международната политика

2) могат:

• да свързват понятията и термините с българските им еквиваленти

• да разбират и коментират текстове на френски език, свързани с темите, актьорите, институциите и основни проблеми на международните отношения и международната политика

• да правят писмени и устни преводи от френски на български език, свързани с темите и проблематиката на международните отношения и международната политика, които да бъдат адекватни спрямо спецификата на научната област и езиковия регистър.


Предварителни изисквания:

Владеене на френски език на ниво B2 според Европейската езикова рамка, серитифицирано и акредитирано с диплом DELF B2 или еквивалентен диплом.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Litterature et sources pedagoiques:

Grossman, E., B. Irondelle, S. Saurugger, J.-L. Quermonne, "Les mots de l'Europe. Lexique de l'integration europeenne", Paris, Presses de Sciences po, 2002

Mangiante, J.-М. et Ch. Parpette, "Le Francais sur objectif specifique", Paris, Hachette, 2004

Lerat, P. "Les langues specialisees", Paris, PUF, 1995

Eurin, S. et M. Henao, "Pratique du francais scientifique", Paris, Hachette - AUPELF, 1992

Средства за оценяване:

2 теста - проверка на усвоената терминология чрез писмен превод от български на френски и от френски на български език

1 устна презентация - проверка на усвоената терминология и езикови познания

1 устен превод от френски на български език - проверка на усвоената терминология