BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите

Анотация:

Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
проф. Стефан Стефанов  д-р
доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: