VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част

Анотация:

Курсът "Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част" има за цел да въведе студентите в света на дигиталното моделиране. Една от основните задачи е натрупването на практически опит при създаването на 3D модели. Студентите ще работят самостоятелно върху усъвършенстването на знанията и придобиването на работна рутина.

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия и типове програми за 3D моделиране

• усъвършенстват пространственото си мислене и представянето на обекти в него

• формати за съхраняване на 3D образи.

2) могат:

• прилагане на придобитите умения в компютърното моделиране

• изработка на 3D модели на прототипи в пластичното изкуство

• видоизменят готови модели и създават артистичен финиш


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. История, развитие и приложение на 3D технологиите
 2. Влияние на 3D технологиите върху изкуството и артистите. Технологиите на ХХI в.
 3. Въведение в използването на 3D скенери и 3D принтери
 4. Видове скенери, процес на работа, предимства и недостатъци
 5. Запознаване с програма за обработка на заснетите обекти
 6. Основни методи за 3D моделиране
 7. Принципи в създаването на стандартни геометрични обекти I част
 8. Принципи в създаването на стандартни геометрични обекти II част
 9. Селектиране, позициониране и скалиране на геометрични обекти
 10. Принципи при манипулиране на геометрични форми
 11. Видове форми и обекти
 12. Използване на модификатори
 13. Създаване на сцена
 14. Видове материали и текстури
 15. Методи за бързо моделиране

Литература по темите:

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• www.wasproject.it

• http://www.wasproject.it/w/en/3d-printers-projects/wasp-clay/

• https://www.youtube.com/channel/UCaO-f7F5-ozt3F4uR-3EZjw

• http://www.keep-art.co.uk/

• https://www.youtube.com/user/jkpottery