VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част

Анотация:

Курсът цели да възпита вкус и провокира интерес към интегрирането и комбинирането на различните керамични техники и технологии за постигането на художествени резултати. По време на обучението студентите ще бъдат въведени в различните видове класически и алтернативни керамични техники, като чрез практиката ще придобият компетенции в приложението на различните керамични способи.

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
 Атанас Гаджев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни принципи и процеси при формообразуване и колориране на керамични структури

2) могат:

• Да се ориентират в материята и да са в състояние да прилагат комбинации от различни керамични техники

• да прилагат метода на сравнението и да развиват интелигентен и информиран подход към проблематиката;

• да използват справочна литература, специализирани материали, да анализират от технологическа и естетическа гледна точка произведения, при които са използвани керамични способи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да са работили с керамични материалиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017