VIPB907 Керамика

Анотация:

Курсът разглежда керамиката и керамичните материали като изразно средство. По време на обучението, чрез тематичния план и поставените семестриални теми, студентите имат възможност да създадат съвременен арт обект, прилагайки различните методи на формоване в керамиката.

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са различните методи за изграждане на керамичен и продукт

-

2) могат:

- да създават керамични форми на принципа на ръчния фуршов градеж

- да създават кермични форми чрез колажно изграждане

- да работят с платки от керамична преса за изграждане или колажиране на керамични пластики


Предварителни изисквания:
Студентите да имат да имат отношение към изкуството



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Колектив. 120 години българско изкуство. Дизайн, София, СБХ, Фондация „П ддържане на изкуството в България“, 2017

• Колектив. 120 години българско изкуство: Дружества, съюзи, групи. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2012

• Колектив. 120 години българско изкуство: Приложно, декоративно, монументално. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2014

• Кларк, К. Цивилизацията, София, Бард, 2018

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003