ACTR713 Класически драматургичен текст. Действен анализ.

Анотация:

Курсът включва знание за същността на актьорското изкуство: Действеният анализ на драматургичен текст. А също и практическа реализация на действения анализ в класически драматургичен откъс от пиеса.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р
 Николай Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: какво означава действеният анализ на драматургичен текст.

2) могат: да реализират самостоятелно действен анализ на откъс от драматургичен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: да са преминали обучение в курса „Актьорска техника. Сценично действие”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

К.С. Станиславски”Работата на актьора върху ролята”

М.Кнебел „О действеном анализе пьесъй и роли”

У.Шекспир. „Комедии” и „Трагедии”

Ж.Б. Молиер „Комедии”

Лопе де Вега : Пиеси

Ф.Шилер : Пиеси

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка.