ACTR717 Проект: Драматургични сцени - класическа драматургия(представление)

Анотация:

Курсът включва репетиции на класически драматургичен текст в завършена цялост на обемен откъс от пиеса на класически драматург.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да се концетрират върху обемни сцени от класически драматургични произведения, да водят действие спрямо партньора и да преследват определена цел.

2) могат:да провеждат действие със определена задача, да извеждат смисъл и идеи от драматургичен текст текст в стихотворна форма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Надградени прагматични актьорски навици свързани с работата върху своята актьорска техника. Както и умения за взаимодействие с партньор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна :У. Шекспир. Пиеси; Ж.Б. Молиер. Пиеси; Лопе де Вега. Пиеси.

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка