ACTR716 Проект: Драматургични сцени - А. П. Чехов

Анотация:

Курсът има цел практически да развие и реализира усвоеното в курс : „Актьорска техника. Действие.”

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни умения свързани с работата върху себе си в перспективата на ползване на придобитите качества.Знаят , че да бъдеш актьор, значи да действаш.

2) могат: да проведат взаимодействие с партньор в откъс от пиеса на А.П. Чехов.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения придобити от курса „Актьорска техника. Действие”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна: А.П. Чехов.Пиеси.

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка