ACTR714 Проект: Сценични етюди по разкази на А.П. Чехов

Анотация:

Курсът е реализация на сцена на откъс от класическа пиеса.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: самостоятелно да анализират драматургичен текст.

2) могат: да реализират практически откъс от пиеса на базата на действен анализ.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: да анализират творчески драматургичен текст

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

А.П. Чехов Разкази

Допълнителна

О'Хенри Разкази

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка.