ACTR711 Актьорска техника. Сценично действие

Анотация:

Курсът е съществен за изграждане на базови знания и умения в подготовката на актьора. Той се разполага в системата на К.С. Станиславски в частта свързана с работата на актьора върху себе си и подготовката на тялото и психиката за по- нататъшния процес на художествена реализация на творчески задачи в изграждането на сценичния образ(ролята) . В курса се практикуват методи на М.Чехов, както и упражнения от методите на американските последователи на Станиславски: Лий Страсберг, Стела Адлер и Санфорд Майснер.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р
 Николай Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- 1) знаят: Знаят основни теоретични и практически базисни методи на актьорската техника по системата на К.С. Станиславски, както и елементи от методологиите на М.Чехов, Страсбърг, Адлер и Майснер.

- 2) могат: да владеят концентрацията на вниманието, да контролират мускулното си натоварване и напрежение, да реализират взаимодействие с партньор, да създават драматургичен и сценичен етюд върху литературна основа.


Предварителни изисквания:
Интерес към театъра и изкуството на актьора.

Студентите да имат знания и/или умения: траен интерес и готовност за работа върху развитието на личните си качества и потенциал.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Аристотел „Поетика” К.С. Станиславски „Работата на актьора върху себе си” М. Чехов” За техниката на актьора” Stella Adler “The Art of Acting”, Strassberg “ At The Actors Studio” А.П.Чехов „Разкази” О’ Хенри „Разкази”

Допълнителна:

Ева Волицер „Актьорското майсторство. Пътища за овладяване."

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка.