THEB907 Семинар: Класическа драматургия

Анотация:

семинарът представя ключови фигури в драматургията на Новото време, тоест от Модерността насам, които съставляват театралния и филологически канон на драмата.

Негова цел е да запознае в един по-обстоен анализ студентите с конкретните произведенията на авторите на класическа драматургия и да им ги представи в тяхната връзка с историческия контекст.

прочети още
Театър - учене в трупа

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат

- да анализират и интерпретират класическата драматургия в конкретен обществен и исторически контекст

- да работят с конкретна пиеса, избирайки си част от нея за представяне

- да контекстуализират драматургичния образ от класическата пиеса
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Горки, М., На дъното, Еснафи

Диалози с Чехов: 100 години по-късно, Факел, 2004

Драматургията на Чехов – динамика на неизменността, в: Руска литература, С. 2002, с.225-254

Жари, Ал., Юбю. Юбю крал, Юбю рогоносец, Окованият Юбю, С.1996

Ибсен, Х., Драми, С.1981

Ибсен, Х., Драми, С.2003

Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990

Стриндберг, А., Избрано в два тома, С.2002

Тенеси Уйлямс, Стъклената менаджерия, С. 2011, Колибри

Чехов, А.П., Пиеси

Шницлер, А., Време за признание, С. 2003

Шницлер, А., Хоровод на любовта., С.2011, Рива.

Шоу, Б., Човекът и оръжието, Пигмалион, Професията на г-жа Уорън в: Избрани пиеси. С. 1999

Ян Кот, Фройд на Севера (Ибсен – прочетен по новому) ТБ, 1981/3

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

посещение и участие в дискусии 50%

Участие в практическите занимания 50%