THEB015 Проект "Текст-действие-текст"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да даде възможност на студентите да се запознаят с елементите на действен анализ при работа с текст.

прочети още
Театър - учене в трупа

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Зарко Узунов  
доц. Ася Иванова  д-р
доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Елементите на действен анализ при работа с текст

2) могат:

• Да прилагат елементите на действен анализ по работа с текст и да провеждат действие от името на персонаж /аз в предлаганите обстоятелства на ролята /
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Работа на актьора върху себе си“ –К.С.Станиславски –допълнителна

2.“Работа на актьора върху ролята“ –К.С.Станиславски

Средства за оценяване:

Поредица от финализиращи опита презентации и анализ