ARHB540 Семинар "Нови археологически проучвания"

Анотация:

Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: